Kinderen hebben minder psychische problemen en doen het beter op school als hun ouders meer kennis van opvoeden hebben. Aldus René Diekstra, lector Hogeschool Den Haag, op 18 september in het debat ‘Opvoeden doe je zo’ in Nijmegen. In opdracht van de gemeente Den Haag heeft Diekstra een canon ontwikkeld met informatie over 58 thema’s die relevant zijn voor de opvoeding. De informatie stoelt op wetenschappelijk onderzoek en wordt op 2 oktober in Den Haag gepresenteerd. Ouders kunnen de canon vanaf dan op een website raadplegen en toetsen hoe het staat met hun kennis over opvoeden. Volgens het Verdrag van de Rechten van het Kind, zo stelt Diekstra, hebben kinderen recht op deskundige opvoeders. In Nederland is wel veel opgroei- en opvoedinformatie beschikbaar, maar meestal is het onduidelijk wat de kwaliteit van die informatie is. Met de canon wil Diekstra een aanzet geven tot het beschikbaar maken van betrouwbare informatie.(bron: NJI)

Op de UVA is het dit najaar mogelijk een serie colleges te volgen; Wetenschappers over Opvoeden. Misschien een mooie opstap naar meer kennis?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *