2024

29 mei: Help, mijn kind past niet in een hokje

Bij de bieb van Boxtel organiseren ze samen met Mama Vita een avond voor ouders van kinderen die niet volgens de boekjes grootgroeien. Via een talkshow-formule gaan we in een spiegeltent (!) hardop denken over de uitdagingen die daarbij komen kijken. De toegang is gratis, wel even aanmelden.

2 april: Ouders als evenwichtskunstenaars

Het thema van de autismeweek is dit jaar De kunst van evenwicht. Kinderen grootbrengen is sowieso één grote oefening in balans, maar als een kind niet volgens de boekjes grootgroeit vraagt dat extra evenwichtskunst van ouders. Voor de ouders van de Leo Kanner Onderwijsgroep ga ik samen met gespreksleider Greet Meesters in gesprek over het vallen en opstaan bij het leren omgaan met de impact van autisme op gezin en ouderschap.

22 maart: Workshop ouderperspectief

De derdejaars studenten pedagogiek aan de Hogeschool Utrecht komen in hun stagejaar een paar keer terug naar school voor themabijeenkomsten. Op 22 maart staat het ouderperspectief centraal en of ik daarbij aan de hand van mijn ervaringsverhaal een workshop wil geven over het belang van oudervriendelijk samenwerken. Uiteraard doe ik dat graag. Hoe eerder de kwartjes vallen, hoe liever.

1 maart: Basistraining

Voor Netwerk Beter Samen geef ik samen met Nely Sieffers weer de basistraining om ouders die met hun ervaringskennis aan de slag willen op weg te helpen. We hebben er dit keer vijf dagen voor uitgetrokken en de cursuslocatie is Utrecht (naast station Lunetten). Ook ouders van buiten de provincies Utrecht en Flevoland zijn welkom!

2023

21 december: ProfiPendi

Voor het samenwerkingsverband primair onderwijs ProfiPendi (regio Lekstroom) geef ik een workshop over de ouderschapstheorie en hoe die behulpzaam kan zijn bij het samenwerken met ouders. Ook zal ik met hen sparren over het handen en voeten geven aan hun ouder- en jeugdsteunpunt.

18 december: Niet samenwerken? Doodzonde!

Altrecht organiseert een symposium over samenwerken met het netwerk rond jongeren die kampen met suïcidaliteit. Of ik daarbij een gedicht wil voordragen. Heel graag natuurlijk!

30 november: Niet alleen ziek

Het project Niet alleen ziek vraagt aandacht voor ouderschap als mensen langdurig ziek zijn. Ze timmeren aan de weg met onder andere de VerhalenKaravaan, podcasts en een fotografieproject. Voor hun symposium maak ik passend gedicht en bij een van de workshops schuif ik aan als ouderschapsdeskundige. Mooie opdracht.

13 november: Indebuurt033

Op de netwerkbijeenkomst van Indebuurt033 en Welzijn willen Aandacht Team Spanning Thuis en
Preventiewerk Jeugd & Gezin graag aandacht geven aan het samenwerken met ouders. Of ik daar wat over te vertellen heb? Jazekers!

2 november: SVJ On Air TV-show

De studenten journalistiek van de Hogeschool Utrecht maken wekelijks een talkshow die ze uitzenden via hun nieuwssite. Zo oefenen ze hun makerschap. Of ik als gast wil aanschuiven om als ouderschapsdeskundige mijn licht te laten schijnen over ouders die hun kinderen voorzien van GPS trackers. Tuurlijk doe ik dat graag.

7 oktober: 1000 Dichters

De Nacht van de Poëzie bestaat 40 jaar. Om dat te vieren organiseert ILFU de voordracht-tournee 1000 Dichters en gaat daarmee twee weken langs boekhandels en podia in alle provincies. Je kunt een gedicht van een dichter die je bewondert of eentje van jezelf voordragen. Ik ben zo brutaal geweest me aan te melden met een gedicht van mezelf. Kom ’s middags kijken in Café Het Gegeven Paard (TivoliVredenburg) of volg de livestream.

3 oktober: Stedelijk IB netwerk Utrecht

Als oudervriendelijk geweten van SWV Utrecht PO, het samenwerkingsverband van de stad Utrecht voor het basisonderwijs, ben ik gevraagd aanwezig te zijn op het ‘festivalprogramma’ voor de IB-ers en de directeuren. Eens kijken of speelse werkvormen kunnen verleiden om na te denken over oudervriendelijk samenwerken.

20 juni: Uitreiking

Wat een goed idee om de deelnemers van de post HBO opleiding PPG/IAG Adviserend samenwerken met ouders van de HU bij hun certificering lid te maken van het Genootschap van de Kruk. Superleuk dat ik bij de uitreiking ook een praatje mag houden over het gedachtengoed van Alice van der Pas.

7 juni: Voordracht

Bij de lezing van Kathelijne van Dongen over de door haar ontwikkelde training voor ouders van kinderen met suïcidale gedachten voor het Nederlands Netwerk Geweldloos Verzet & Nieuwe Autoriteit ga ik twee van mijn gedichten voordragen ter illustratie van het ouderperspectief. Spannend! Leuk!

6 maart: Start basistraining

Voor Netwerk Beter Samen geef ik samen met Nely Sieffers een basistraining van vier dagen om ouders die met hun ervaringskennis de hort op willen op weg te helpen. Ook ouders van buiten de provincies Utrecht en Flevoland zijn welkom!

6 februari: Autismecafé Den Bosch

Is het echt alweer vier jaar geleden dat ik te gast was bij jullie? De tijd vliegt. Heel fijn om weer langs te mogen komen!

2022

15 november: Talkshow 113 Netwerk Ziekenhuizen

Mijn eerste heuse dichtopdracht en of ik het gedicht ook zelf wil voordragen ter afsluiting van de Talkshow. Graag natuurlijk!

5 oktober: Rhenen lezing Uitlegmoeder

Het Mantelzorgknooppunt van Welzijn Rivierstroom organiseert een avond voor ouders van kinderen met autisme en wil in het bijzonder ouders van (puber)meisjes een hart onder de riem steken. Of Uitlegmoeder geschikt is als vertrekpunt, vroegen ze. Nou en of! Samen met gespreksleider Peter Gielissen gaan we er een mooie avond van maken. Je bent vanaf 18.45u welkom in Podium De Vlam.

21 september: Balans Onderwijscafé

Voor het 35 jarig jubileum organiseert Balans vier Onderwijscafés verspreid door het land en knoop daar ook een informatiemarkt aan vast. Leuk om mijn winkel uit te stallen als ze in Bunnik komen. Kom je ook?

21 september: Vanuit Autisme Bekeken

Voor hun levensloopbegeleiders organiseert Vanuit Autisme Bekeken regelmatig themamiddagen met als doel elkaar te inspireren, van elkaar te leren en kennis en ervaring uit te wisselen. Leuk om te gast te zijn voor het thema ouderschap.

19 september: Ze-Bra netwerk

Netwerk Beter Samen werd gevraagd om de basistraining ervaringsdeskundige ouders ook te komen geven aan ouders in Zeeland en Brabant en of ik dan ook weer trainer wilde zijn. Wat denk je? Uiteraard! Het worden vier dagen en we beginnen in september.

19 mei: EditieNL

Geïnterviewd door EditieNL over de vraag of een stiefmoeder wel of niet mama mag worden genoemd (daarover speelde een rechtszaak in Haarlem) en hoe dat voor de biologische moeder voelt. Heb geprobeerd niet te kiezen, genuanceerd te zijn en toch quotable te blijven…

18 februari: Basistraining ervaringsdeskundige ouders

Of ik voor Netwerk Beter Samen wil lesgeven over psychologie van ouderschap en hoe je als ouder je ervaringen kan inzetten om organisaties oudervriendelijker te maken. Graag natuurlijk. Het worden vier bijeenkomsten, deel online en deels live.

11 februari: TOS congres

Heleen Gorter maakt zich als ervaringsdeskundige ouder sterk voor het delen van kennis over taalontwikkelingsstoornissen en organiseert daarom – samen met anderen – een landelijk congres. Uiteraard mag aandacht voor het ouderperspectief daarbij niet ontbreken en of ik een deelsessie wil geven om oog te krijgen voor ouders.

2021

28 oktober: Podcast Mama Baas

Tine de Donder maakt voor de Vlaamse community Mama Baas een podcastserie waarbij ze mensen over uiteenlopende onderwerpen interviewt om kennis over te dragen en ouders van kinderen tot zes jaar een hart onder de riem te steken. Samen gingen we in gesprek over de beginjaren met mijn oudste (dat was even graven, haha), hoe we erachter kwamen dat er sprake was van autisme en welke impact dat had op ons als verse ouders. Binnenkort online te beluisteren.

29 oktober: Uitvindboek voor ouders op de Yunio-dag

Tot hun grote spijt moet de jaarlijkse Yunio-dag wéér online. Om toch iets van verbinding te ervaren hebben ze daar wel iets érg leuks voor bedacht; alle medewerkers krijgen een week van tevoren Uitvindboek voor ouders toegestuurd. De bedoeling is om het boek te lezen en tijdens de online-sessies gaan ze ermee aan de slag om zo actief te werken aan vaardigheden en attitude bij het samenwerken met ouders. Ik vind het mooi gevonden, al zeg ik het zelf. En omdat ze maar liefst 160 exemplaren bestelden (en dat mijn voorraad oversteeg) konden we een mooi exemplaar met eigen Yunio logo laten drukken.

28 september: Workshop Samenwerken met ouders

Het Samenwerkingsverband Utrecht Primair Onderwijs organiseert twee keer per jaar een bijeenkomst voor alle intern begeleiders van de aangesloten scholen. Of ik aan hen een workshop wil geven over de principes van de oudergerichte attitude en hoe kennis hebben van psychologie van ouderschap behulpzaam is bij het oudergericht samenwerken met ouders. Heel graag uiteraard!

30 augustus: Inspiratiesessie voor Samenwerkingsverband Utrecht Primair Onderwijs

Hoewel de mensen van het samenwerkingsverband primair gericht zijn op het ondersteunen van de professionals in het onderwijs, krijgen ze natuurlijk door de aard van hun werk ook met ouders te maken. Of ik ze op hun startdag met een inspiratiesessie over psychologie van ouderschap goed beslagen het nieuwe schooljaar in wil sturen. Superleuk. En ze krijgen net als bij Buurtgezinnen van de organisatie ook allemaal een Uitvindboek voor ouders cadeau.

25 juni: Mini-college voor de ZomerZoom van Buurtgezinnen

De coördinatoren van Buurtgezinnen sluiten het jaar feestelijk af met een gezamenlijke zoom-bijeenkomst. Naast praktische zaken, onderlinge uitwisseling en entertainment was er ook behoefte aan een inhoudelijke bijdrage. Of ik daarom een mini-college wilde geven over ouderschap. Van harte uiteraard. En het leuke was dat ze ook allemaal Uitvindboek voor ouders opgestuurd kregen voor in de vakantiekoffer.

22 juni: ZoomInn Ondersteuningsteam Zorg voor de Jeugd

Hoe werk je samen met ouders, óók of beter juist als het moeilijk wordt? Daarover organiseerde programmaleider Nely Sieffers een webinar en of ik daarbij vanuit de theorie wilde bijdragen waarom samenwerken met ouders vanzelfsprekend zou moeten zijn.

9 juni: Ambitietafel Ouderschap, gemeente Alkmaar

Gemeente Alkmaar organiseert op initiatief van twee ervaringsdeskundige ouders een bijeenkomst voor professionals in onderwijs en zorg over samenwerken met ouders. En of Greet Meesters en ik daarbij een boekje willen opendoen over de psychologie van ouderschap en het verschil tussen opvoeden en ouderschap. Heel graag natuurlijk!

25 mei: Workshop voor coaches GB Autisme

Mijn eerste schreden als ambulant ouderbegeleider zette ik bij wat toen nog Gezinsbegeleiding Autisme heette. Ik heb er bijna vijf jaar met veel plezier gewerkt, niet in de minste plaats vanwege het beleid dat er standaard twee coaches in een gezin komen; één voor het kind (of de puber/volwassene) met autisme en één voor de ouders/broertjes en zusjes/omgeving. Erg leuk om nu gevraagd te worden om voor GB Autisme een workshop te geven aan de huidige coaches om hun kennis op te frissen van/voor het eerst geïntroduceerd te worden in de psychologie van ouderschap.

5 februari (verplaatst naar ???) Mini-symposium Ouders ervaren en deskundig

Kom kijken en luisteren naar de inspirerende verhalen van de deelnemers aan de training Ouders ervaren en deskundig, lichting 2020. Meer informatie over aanmelden volgt.

15 januari: Maatwerktraining voor 2CU en Wij zien je Wel

In opdracht van 2CU en Wij zien je Wel ga ik in vier bijeenkomsten aan de slag met ouders van een kind met zeer ernstig verstandelijke en meervoudige beperking (ZEVMB) over psychologie van ouderschap en wat organisaties oudervriendelijk maakt.

2020

14 september: Ouders ervaren en deskundig

In opdracht van Regio Lekstroom organiseren we (coronaproof) de tiendaagse training ‘Ouders ervaren en deskundig’ voor ouders van zorgintensieve kinderen.

3 maart: Ambassadeursdag Ouders ervaren en deskundig

Een trainingsdag voor organisaties die ouders die hun ervaring willen omsmeden naar ervaringsdeskundigheid de training Ouders ervaren en deskundig willen aanbieden.  Meer info en aanmelden via www.ervaringsdeskundigeouders.nl/aanmelden.

31 januari: Mini-symposium Ouders ervaren en deskundig

Kom kijken en luisteren naar de inspirerende verhalen van de deelnemers aan de training Ouders ervaren en deskundig, lichting 2019.

2019

13 november: Expert-meeting Ouderschapskennis

Meer dan de helft van de samengestelde gezinnen loopt uit op een tweede scheiding. Ongelooflijk frustrerend, en vaak ook beschadigend, terwijl het begint met goede bedoelingen en hoge verwachtingen. Hoe komt het dat het niet lukt? Ligt het aan (het gebrek aan) de bloedband die kruipt waar ie niet gaan kan? Welke dilemma’s, belangen en emoties dwarsbomen een succesvolle en duurzame samenvoeging van systemen? Wat kun je er als professionals en omstanders aan bijdragen dat samengestelde gezinnen wél slagen? Daar gaan we het over hebben met Greet Meesters en Gideon de Haan. Meer info en aanmelden via Logacom.

16 september: Ouders ervaren en deskundig

Start van de training ‘Ouders ervaren en deskundig’ voor ouders van zorgintensieve kinderen.

15 juni: Landelijke dag Mama Vita

Veel moeders kijken uit naar de jaarlijkse landelijke Mama Vita dag. Het is een mooie gelegenheid elkaar te ontmoeten, ervaringen te delen en inspiratie op te doen. Leuk om daar dit jaar een schrijfworkshop te geven waarbij we het schrijven als middel gebruiken om te onderzoeken hoe je je ouderschap beleeft.

16 april: Expert-meeting Ouderschapskennis

Als hoofdredacteur van het vaktijdschrift Ouderschapskennis leek het me een goed idee om expert-meetings te initiëren voor iedereen die in zijn werk ouders ontmoet. Om kennis op te doen maar ook om van gedachten te wisselen en ervaringen te delen. Het behartigen van de belangen van ouders, in gesprek gaan met het ouderperspectief als uitgangspunt, de psychologie van ouderschap doorgronden – dat is en blijft complexe materie. Op deze eerste bijeenkomst staan lastige oudergesprekken bij scheiding op het programma. Wees welkom!

5 april: Bibliotheek Huizen Laren Blaricum

In het kader van de landelijke Autismeweek organiseert de bieb samen met AIC Hilversum een bijeenkomst. Of ik wil komen voorlezen uit IJskastmoeder en Uitlegmoeder en vertellen over de impact van autisme op het gezin. Graag natuurlijk!

1 maart: Schrijven met ouders

Wat vraagt het eigenlijk van ouders om kinderen groot te brengen? In Schrijven met ouders sta je als ouder centraal en onderzoek je je eigen ouderschap. Alle mensen met kinderen van harte welkom: van jong tot ‘oud’. Schrijfervaring is niet nodig. Deze schrijfsessies gaan namelijk niet over mooi schrijven, of het optekenen van je levensverhaal. Het is een manier om al schrijvende te onderzoeken hoe jij je ouderschap beleeft.

6 februari: Autismecafé Zwolle

Kleine meisjes worden groot, mijn oudste is inmiddels negentien en daarmee een jong-volwassene geworden. Het ouderteam van Autismecafé Zwolle houdt een avond over ’toekomstperspectief’ en vroeg of ik wilde komen vertellen hoe dat bij ons gaat nu onze dochter 18+ is. Heel graag natuurlijk. Ze houden hun bijeenkomst aan de Pannenkoekendijk 10 op het Oosterschelde-schip (leuk!). Inloop vanaf 19.30 en programma van 20.00-22.00.

2018

20, 21, 22 november: Symposium IPP

Het International Parenting Program is een samenwerkingsverband van zes Europese hogescholen en een universiteit rondom het thema Ouderschap en Ouderschapsbegeleiding. Elke jaar wordt in een van de deelnemende landen (Finland, Nederland, Malta, België, UK) een internationaal symposium georganiseerd voor studenten, docenten en werkveldvertegenwoordigers. Dit jaar is deze 3-daagse gepland op 20, 21 en 22 november en blijven we lekker dichtbij want Zuyd Hogeschool in Sittard is aan de beurt. Centraal thema is de ‘collaborative approach’ (benadering van samenwerking tussen ouders en professionals). De eerste dag is volledig gewijd aan het ouderperspectief en ik ben zeer vereerd de openingslezing te mogen verzorgen. Op de tweede dag (pas) komen de professionals aan het woord. Studenten (en docenten) presenteren op de laatste dag wat zij geleerd hebben en hoe zij denken een bijdrage te kunnen leveren aan (het verbeteren van) de praktijk. Helemaal gratis bovendien (met dank aan Brussel), dus boek voor het geld dat je uitspaart een hotel en kom twee of drie dagen om je (internationale) collega’s te ontmoeten.

27 september: XXX

Omdat ik als verrassing kom, kan ik nog niet veel zeggen over deze bijeenkomst. Behalve dan dat ik zeer vereerd ben om als ‘cadeautje’ weggegeven te worden ;-)

26 juni: Ouders de regie?!

Of ik tijdens het interactieve congres Ouderschapskennis waar Lieve Cottyn, Katie Lee Weille en Menno Oosterhoff tijdens de plenaire sessies hun kennis en ervaring delen over met het werken met ouders, het ‘geweten’ wil zijn vanuit ouderperspectief. Wat een leuke vraag, heel graag, natuurlijk! In een deelsessie vertel ik ’s middag bovendien hoe de training Ouders ervaren en deskundig ouders helpt hun verhaal in te zetten om aandacht te vragen voor het ouderperspectief.

12 juni: NCJ Voorzorg college

VoorZorg is een ondersteuningsprogramma gericht op jonge vrouwen tot 25 jaar die zwanger zijn van hun eerste kind en weinig of geen opleiding hebben genoten. Zij krijgen preventieve verpleegkundige ondersteuning tijdens hun zwangerschap en de eerste twee levensjaren. Leuk om de VoorZorgverpleegkundigen te vertellen hoe de ouderschaptheorie en het bufferdenken van Alice van der Pas behulpzaam kan zijn bij hun werk.

5 april: Hogeschool Leiden

Of ik bij de kenniskring van het lectoraat Ouderschap & Ouderbegeleiding wil vertellen over het inzetten van ervaringsdeskundigheid van ouders en hoe we de training Ouders ervaren en deskundig hebben opgezet. Uiteraard.

3 april: AIC Hilversum

We waren nog lang niet uitgepraat en uitverteld afgelopen november dus of ik samen met gespreksleider Peter Gielissen terugkom om nóg een avond te verzorgen. Ja leuk natuurlijk! Opgeven kan via aic.hetgooi@gmail.com.

29 maart: Ontdek Autisme

Gezellig met Jasper Kok-Roosjen op stap om met hulp van het Autisme BelevingsCircuit inzicht te geven in waar mensen met autisme tegenaan lopen en hoe daarin begeleiding te bieden.

12 maart: Autismecafé Den Bosch

‘Is het waar dat autisme bij jongens vaker voorkomt dan bij meisjes? Hoe komt het dat autisme bij meisjes vaak op latere leeftijd pas ontdekt wordt en er soms ook eerst een andere diagnose wordt gesteld? Waar zitten de verschillen bij jongens en meisjes met Autisme? Tegen welke problemen kunnen meisjes met autisme in de pubertijd aanlopen? En hoe gaat het als meisjes met autisme een relatie willen aangaan? Wil je komen vertellen over het grootbrengen van meisjes met autisme?’, vroeg het ouderteam van Autismecafé Den Bosch. Graag natuurlijk!

10 februari: Workshop inzet ervaringsdeskundigheid

Hoe kan het ervaringsverhaal van ouders iets betekenen voor anderen? Hoe zet je dat verhaal zodanig in dat men meer begrip krijgt voor het perspectief van ouders? Hoe kan de ervaring van ouders bijdragen aan het oudervriendelijk(er) maken van een organisatie? Met de vrijwilligers van NVA Zuid-Holland maken we een beginnetje om zicht te krijgen op hoe eenieder zijn ervaring deskundig zou kunnen inzetten en zoeken we hoe ervaringsdeskundigheid een plek kan krijgen in organisaties.

26 januari: Mini-symposium Ouders ervaren en deskundig

Eindpresentaties van de gelijknamige pilottraining, geïnitieerd door Stichting Ovaal.

2017

24 november: NVA Congres

Aanwezig op de informatiemarkt met boeken en Meeleefkaartjes.

22 november: AIC Hilversum

Samen met gespreksleider Peter Gielissen maken we een avond over de impact van autisme op het gezin. Met vertellen, voorlezen en vooral ook veel interactie met de zaal. Opgeven kan via aic.hetgooi@gmail.com.

7 november: NVA Flevoland

Het was een mooie avond in juni bij het Autisme Informatie Centrum van Almere en of ik nog een keertje wilde terugkomen en dan wat meer vertellen en voorlezen uit Uitlegmoeder. Uiteraard! Aanmelden kan via aic.almere@hotmail.com.

6 oktober: Regiodag Samenwerkingsverband Autisme Gelderland

Aanwezig op de informatiemarkt met boeken en Meeleefkaartjes.

5 oktober: Carrefour Noordoostpolder

Meer informatie volgt

14 september: NVA Zuid-Holland

De mantelzorgorganisaties uit de Duin- en Bollenstreek organiseren samen met o.a. NVA Zuid-Holland ontmoetingsbijeenkomsten Autisme. Vanavond ben ik bij hen te gast om te spreken over Autisme in het gezin.

8 september: Boekpresentatie Tussen Jou en Mij

Tussen Jou en Mij, mijn vierde boek, is verschenen bij Lannoo. Het is een schrijf- en doeboek voor ouder en kind. Op de feestelijke boekpresentatie van 17u tot 19u bij Boekhandel Kramer & Van Doorn op Slotlaan 221 in Zeist mag ik het eerste exemplaar uitreiken aan Roos Schlikker, journalist, schrijver (van o.a. columns in Parool en de boeken Van achter het behang tot over je oren en Huisje, boompje, beest) en moeder van twee kinderen.

6 september: Autismecafé IJsselstein

Kinderen grootbrengen brengt vele uitdagingen met zich mee, en als ze een speciale gebruiksaanwijzing hebben al helemaal. Daarmee vertel ik de ouders in het Autismecafé IJsselstein niets nieuws, dat ervaren ze zelf dagelijks. Dus daar gaan we het samen over hebben, om van elkaar te leren en te ervaren dat we er niet alleen voor staan.

15 juli: NVA Overijssel

AIC Steenwijkerland organiseert regelmatig bijeenkomsten rond een bepaald thema. Deze zaterdag is ’s ochtends Gijs Horvers te gast en ’s middags ben ik aan de beurt. Aan de hand van mijn boeken vertel ik over hoe je als ouder je meer dan gemiddeld kwetsbare kind – wiens ontwikkeling niet altijd aansluit bij het tempo van de buitenwereld – begeleid en wat dat van ouders vraagt. We maken daarbij ook een uitstapje naar de psychologie van ouderschap en wat steunend werkt voor ouders.

30 juni: Ouders ervaren en deskundig

Een lang gekoesterde wens gaat in vervulling; het ontwikkelen van een training ervaringsdeskundigheid voor ouders van zorgintensieve kinderen. Binnen 3 dagen hadden we 21 inschrijvingen…

22 juni: NVA Flevoland

Of ik voor Autisme Informatie Centrum van Almere wil komen vertellen over het ouder zijn van een kind met autisme. Heel graag natuurlijk. Iedereen is welkom maar de organisatie wil graag dat je je even aanmeldt.

31 mei: FlevoMeer Bibliotheek Urk

Te gast op Urk in de FlevoMeer Bibliotheek. De avond wordt georganiseerd in samenwerking met Caritas Urk en de impact van autisme op het gezin staat centraal.

30 maart: VKJP congres Driebergen

Hoe maakbaar is het ouderschap? Mooi om daarover mee te komen denken op de studiemiddag van VKJP (vakvereniging kinder- en jeugdpsychotherapeuten).

13 maart: Kennisnetwerk JGZ Utrecht

Het NCJ organiseert een middag rond de ‘preventie-agenda’ voor JGZ professionals (artsen en verpleegkundigen). Aandacht voor ouderschap is een van de speerpunten voor 2017 en aan mij de vraag ‘het niet meteen te groot te maken, maar juist dichtbij te halen en klein te houden.’ Eens kijken of ik ze enthousiast kan maken voor het ouderperspectief..

8 maart: Autismecafé Lansingerland

In een heleboel Autismecafés voor en door ouders ben ik al te gast geweest, soms zelf vaker dan één keer, maar in Lansingerland ben ik nog niet eerder geweest. Leuk!

9 februari: ROC Den Haag

Samen met Ontdek Autisme leerkrachten vertellen over autisme en wat je daarvan merkt in de klas. Dikke kans dat we ook Uitlegmoeder gaan voorlezen.

2016

15 december: Binding and bonding with parents in society

Op dit internationale symposium op Zuyd Hogeschool ligt de focus op de wijze waarop beleid, organisaties, professionals en ouders zich met elkaar kunnen verbinden en duurzaam kunnen hechten. Of ik wil komen vertellen hoe ik daar met mijn geschrijf aan bijdraag (leuk!) en daarnaast geef ik een lezing over de impact van autisme op ouders (vertrouwd terrein).

10 december: Schrijven met ouders

In een dagboek schrijf je van je af, met autobiografisch schrijven schrijf je naar je toe. Puzzelstukjes vallen op hun plaats, door het schrijven schep je afstand die helpt om tot inzichten te komen. Je kijkt met nieuwe ogen naar oude dingen en ontdekt samenhangen waarvan je vaak niet eens vermoedde dat ze bestonden. De schrijfoefeningen zijn gericht op het onderzoeken van je ouderschap en de rol die het ouderschap in jouw levensloop speelt, zoals: Welke betekenis heeft het ouderschap voor me? Wat leert mijn kind me? Hoe ga ik om met ingrijpende gebeurtenissen in mijn leven? Hoe combineer ik gezin en werk op een bevredigende manier? Welke rol speelt een ontwikkelingsvraagstuk van mijn kind in mijn biografie? Meer info op www.ouderwijz.nl.

30 november: Bibliotheek Burgum

Voor Friese Akt-Diel ga ik vertellen over het leven met een kind met autisme en natuurlijk voorlezen uit IJskastmoeder en Uitlegmoeder.

25 november: Samenwerkingsverband Autisme Gelderland

Op de provinciale contactpersonendag van het Samenwerkingsverband Autisme Gelderland (een hele mond vol) werk ik mee als tafeldame in het World Café en mag ik de dag afsluiten met voorlezen uit Uitlegmoeder.

11 november: NVA congres

Aanwezig op de informatiemarkt met boeken en Meeleefkaartjes.

4 november: Politiedag Autisme

Op het landelijk Politie Autisme Congres verzorgen we met Stichting Ovaal een Autismecafé en omdat er ook veel ouders-van bij de politie werken vroeg men om een standje met boeken en Meeleefkaartjes. Komt in orde!

2 november: Boekenbeurs Antwerpen

Of ik het leuk zou vinden om op het Auteurspodium van de Boekenbeurs in Antwerpen geïnterviewd te worden over Uitlegmoeder. Leuk? Geweldig!!! Met aansluitend een signeersessie op de stand van Lannoo.

1 november: AIC Breda

Het Autisme Informatie Centrum Breda viert haar vijfjarig jubileum en organiseert een avond over de impact van autisme op je gezin. IJskastmoeder en Uitlegmoeder gaan mee natuurlijk, lekker voorlezen…

8 oktober: Studiedag Autisme BelevingsCircuit

Weer een studiedag voor ouders van kinderen met autisme rond het Autisme BelevingsCircuit. Ook weer in samenwerking met Jasper Kok van Ontdek Autisme.

17 september: Een diagnose, en dan?

Een diagnose is geen eindstation, maar vaak het begin van een taaie zoektocht. Ouders worstelen met uiteenlopende vragen en zoeken al doende hun weg. Wat heeft mijn kind nodig, wat vraagt dat van ons als ouders, hoe past dat bij ons gezin? Een praktische oriëntatiedag om ouder op weg te helpen in samenwerking met Willeke van den Hoek.

23 juni: jaarvergadering NVA-Utrecht

Regio Utrecht combineert zijn jaarvergadering graag met iets inhoudelijks en vroeg of ik dat deze keer wil verzorgen met Uitlegmoeder in de hand. Een hele eer!

9 juni: Congres Thuis Best

Hoe krijg je zogeheten high-risk-jongeren weer op het rechte pad? En waar staan ouders dan? Houden die wel van die lieverdjes? Kun je (blijven) houden van zonen en dochters die alle grenzen met voeten treden? Interessante vragen om over na te denken. Gaan we doen dus, daar in Ossendrecht.

30 mei: Autismecafé Velsen

‘Je bent wel als directeur maar nog nooit als gast in ons café geweest. Wil je komen vertellen over meisjes met autisme?’, vroeg het ouderteam. Graag natuurlijk!

25 mei: Autismecafé Waalwijk

Of ik alsjeblieft met mijn nieuwe boek Uitlegmoeder naar Autismecafé Waalwijk wil komen. Uiteraard! Ik zal ook de Meeleefkaartjes inpakken om ouders een hart onder de riem te steken ;-)

21 mei: Schrijven met ouders

In een dagboek schrijf je van je af, met autobiografisch schrijven schrijf je naar je toe. Puzzelstukjes vallen op hun plaats, door het schrijven schep je afstand die helpt om tot inzichten te komen. Je kijkt met nieuwe ogen naar oude dingen en ontdekt samenhangen waarvan je vaak niet eens vermoedde dat ze bestonden. De schrijfoefeningen zijn gericht op het onderzoeken van je ouderschap en de rol die het ouderschap in jouw levensloop speelt, zoals: Welke betekenis heeft het ouderschap voor me? Wat leert mijn kind me? Hoe ga ik om met ingrijpende gebeurtenissen in mijn leven? Hoe combineer ik gezin en werk op een bevredigende manier? Welke rol speelt een ontwikkelingsvraagstuk van mijn kind in mijn biografie? Meer info op www.verwendagouders.nl.

18 april: Autismecafé Den Bosch

Half maart verschijnt mijn nieuwe boek, Uitlegmoeder, bij Lannoo. Het is het vervolg op IJskastmoeder dat meteen ook een nieuwe druk krijgt. Het ouderteam van Den Bosch heeft me uitgenodigd om te gast te zijn bij hen. En natuurlijk ga ik ook voorlezen uit Uitlegmoeder!

9 april: Studiedag Een diagnose en dan?

Een diagnose is geen eindstation, maar vaak het begin van een taaie zoektocht. Ouders worstelen met uiteenlopende vragen en zoeken al doende hun weg. Wat heeft mijn kind nodig, wat vraagt dat van ons als ouders, hoe past dat bij ons gezin? Een praktische oriëntatiedag om ouder op weg te helpen in samenwerking met Willeke van den Hoek.

4 april: StudioCentraal

In de Autismeweek staat het programma StudioCentraal van de Reformatorische Omroep in de uitzending stil bij de invloed van autisme op het gezin. Leuk om aan te schuiven om het ouderperspectief te vertegenwoordigen. Uitzending van 20u-22u.

4 april: Tijd voor MAX

De redactie van Tijd voor MAX is nieuwsgierig naar hoe dat werkt; ‘vertalen en ondertitelen’ voor je kind met autisme en de buitenwereld. Gaan we vertellen tussen 17u en 18u.

1 april: Voorleessessie in de trein

Nee het is echt geen grap, ik ben gevraagd om in een speciale Autismetrein te komen voorlezen uit Uitlegmoeder. Geweldig toch?! De autismetrein vertrekt om 12.56 uit Ede-Wageningen richting Utrecht waar een slotmanifestatie plaatsvindt. Voorafgaand geef ik een lunchlezing in samenwerking met het Autismecafé en Maatjeswerk Autisme in stationsrestauratie Ede-Wageningen Perron 3/4 van 11:45 – 12:45.

31 maart: Gongceremonie Beurs Amsterdam

Traditiegetrouw neemt de NVA, in aanloop naar de Autismeweek, deel aan de gongceremonie op de beurs in Amsterdam. Op donderdag 31 maart staat deze ceremonie geheel in het teken van Wereld Autisme Dag 2016 op zaterdag 2 april. De NVA luidt op deze dag samen met enkele genodigden de gong waarmee de beurshandel officieel wordt geopend. Leuk om daar als directeur van Stichting Ovaal voor uitgenodigd te zijn!

25 maart: Radio 1 De Nieuws BV

Te gast tijdens het VARA/BNN lunchprogramma van Eric Corton en Willemijn Veenhoven om te vertellen over Uitlegmoeder. Interview ergens tussen 12.30 en 13.00 en je kunt ook meekijken met de webcam (waar is de tijd gebleven dat je in je oude kloffie naar de radio kon). Terugkijken/luisteren.

23 maart: Boekpresentatie Uitlegmoeder

Feestelijke boekpresentatie, mét uitreiking van het eerste exemplaar van Uitlegmoeder aan kinder- en jeugdpsychiater Wouter Staal. Wil je graag een uitnodiging? Neem dan even contact op!

18 februari: Kaag en Braassem

Het klinkt een beetje als een Autismecafé wat ze in Kaag en Braassem doen. Fijn dat ze me vragen om te komen vertellen wat de impact van autisme is op ouders en gezin. Als je wil komen moet je je even aanmelden heb ik begrepen.

17 februari: Autisme TV

In deze uitzending van Autisme TV gaat het over beeldvorming. Als ouder van een meisje met autisme lopen we er continu tegenaan dat de klassieke plaatjes die men heeft van autisme niet kloppen voor haar. Nou ja, vaak kloppen ze ook niet voor de jongens, maar bij meisjes ziet het er dan nóg weer anders uit. Leuk dus om mee te werken aan de uitzending. Terugkijken.

17 februari: Congres Vroegsignalering

Bij jonge kinderen met een ontwikkelingsstoornis of een motorische hapering spelen ouders een hoofdrol in hun ontwikkeling. Tijdens de behandeling predikt men dat goed contact met hen dan ook van groot belang. Maar weten professionals wat is de impact van een zorgintensief kind is op ouders? Of ik daar over wil komen vertellen op het congres van Vakblad Vroeg. Met liefde uiteraard.

23 januari: Studiedag Autisme BelevingsCircuit

Weer een studiedag voor ouders van kinderen met autisme rond het Autisme BelevingsCircuit. Ook weer in samenwerking met Jasper Kok van Ontdek Autisme.

2015

10 oktober: Nieuwe Boekerij, Zeist

Kom op de slotdag van de Opvoedweek tussen 14u en 16u gratis een (plak)tattoo laten zetten om je als ouder een hart onder de riem te laten steken. En ken je een ouder die ook wel een steuntje in de rug verdient, stuur ‘m dan meteen een ansichtkaart van www.meeleefkaartjes.nl, ook te koop bij De Nieuwe Boekerij. (het is trouwens ook de Landelijke Dag van de Psychische Gezondheid én het is Kinderboekenweek, feest voor iedereen dus).

9 oktober: Studiedag Omgaan met boosheid

Jammer eigenlijk dat deze studiedag voor ouders van een kind met autisme over omgaan met boosheid zo populair is… Wat vraagt dat van jou als ouders, hoe leer je omgaan met die lastige situaties, wat doet extreme boosheid met jou en wat kun je daaraan doen?

8 oktober: Autismecafé Leiden

Het thema van de Opvoedweek is dit jaar ‘Geef me de vijf!’, daar bedoelen de bedenkers waarschijnlijk iets anders mee dan de methode van Colette de Bruin die onder ouders van kinderen met autisme populair is ;-) Ik ben in elk geval uitgenodigd om in Leiden te komen praten over samenwerken met hulpverleners, zo breien we het mooi aan elkaar.

26 september: Studiedag Autisme BelevingsCircuit

Weer een studiedag voor ouders van kinderen met autisme rond het Autisme BelevingsCircuit. Ook weer in samenwerking met Jasper Kok van Ontdek Autisme.

19 september: Inspiratiedag ouderteams Autismecafé

Netwerken, ervaringen uitwisselen en van elkaar leren – dat staat centraal op de inspiratiemiddag voor de ouderteams van de Autismecafés voor en door ouders. Leuk om dat samen met Greet Meesters te doen.

29 augustus: Verwendag, Driebergen

Voor de vijfde keer organiseren we de landelijke Verwendag voor ouders van een kind met autisme. Natuurlijk weer op Landgoed de Horst in Driebergen. Blijf op de hoogte via www.verwendagouders.nl voor meer informatie en daar verschijnt ook het inschrijfformulier zodra het programma rond is. Graag tot ziens!

9 juni: Interactie Academie | Ouders en hulpverleners; samenwerken voor gevorderden

Wat doet het met ouders om hun hebben en houden op tafel te leggen bij deze relatief vreemden? Hoe leren ouders omgaan met al die professionals die ze ‘gratis’ bij hun zorgintensieve kind krijgen? Wat betekenen de in zwang geraakte termen ‘eigen kracht’, ‘eigen regie’, ‘medezeggenschap’ en ‘transparantie’ tegen de achtergrond van hoe deze ouders hulpverlening beleven? Welke valkuilen loeren om de hoek? Of ik bij de Interactie Academie met beide petten op – als ouder-van en als ouderschapsdeskundige – wil komen vertellen hoe een kind dat niet volgens de boekjes grootgroeit het ouderschap beïnvloedt en wat het van ouders vergt om te leren omgaan met professionals. Dat wordt samen met gespreksleider Thomas Fondelli hardop nadenken samen met het publiek. Niet alleen over de kracht en kwetsbaarheid van ouders en ouderbegeleiders, maar ook over compassie, maatwerk en wederzijdse afhankelijkheid.

27 mei: Hogeschool Leiden

Uitvindboek voor ouders staat op de verplichte literatuurlijst van 2e jaars SPH (leuk, nuttig!) en of ik er dan ook een gastles omheen kom geven. Benieuwd naar hun reacties…

20 mei: Autismecafé Raalte

Of ik ook bij Autismecafé Raalte wil komen vertellen over brusjes en hoe daar mee om te gaan als ouders? Wat dacht je, on my way!

11 april: Studiedag Autisme BelevingsCircuit

De studiedag in januari rond het Autisme BelevingsCircuit was zo snel volgeboekt dat we meteen een nieuwe datum hebben geprikt. Ook weer in samenwerking met Jasper Kok van Ontdek Autisme.

20 maart: Studiedag Omgaan met boosheid

Voor het derde jaar alweer dat we deze studiedagen (ook één in het najaar, dit jaar op 9 oktober) voor ouders van een kind met autisme over omgaan met boosheid organiseren. Wat vraagt dat van jou als ouders, hoe leer je omgaan met die lastige situaties, wat doet extreme boosheid met jou en wat kun je daaraan doen?

9 maart: Autismecafé Westland

Of ik bij Autismecafé Westland wil komen vertellen over brusjes? Ja, heel graag natuurlijk, die liggen me na aan het hart. Niet eenvoudig om als ouder daar ruimte voor te maken, wél heel belangrijk!

24 januari: Studiedag Autisme BelevingsCircuit

Op de Verwendag was de inloopactiviteit met het Autisme BelevingsCircuit een grote hit. Leuk om daar in samenwerking met Jasper Kok van Ontdek Autisme een hele dag omheen te bouwen voor ouders van kinderen met autisme.

2014

7 november: Studiemiddag GGD Noord

De richtlijn Opvoedingsondersteuning waarmee men in de jeugdgezondheidszorg werkt zegt ‘adviezen moeten acceptabel zijn voor ouders, aansluiten bij hun behoeften en die van hun kind, en passen bij hun visie over opvoeding en de zorg rond hun kind’. Maar hoe doe dat dan als CJG-medewerker? De organisator van de studiemiddag voor de GGD’s van Groningen, Friesland en Drenthe is enthousiast over ‘Uitvindboek voor ouders’ en vroeg ik wilde komen vertellen over het ouderperspectief. Ja natuurlijk!

20, 23 en 24 oktober: Estland

In Tartu organiseren Cees Hage en Rini Blankers elke twee jaar in samenwerking met een Estse oudervereniging een symposium over autisme. Of ik mee wil gaan om het ouderperspectief te belichten, vroegen ze. Daar hoefde ik niet heel erg lang over na te denken ;-) En als ik er dan toch ben op 23 en 24 oktober, of ik dan ook op 20 oktober input wil leveren voor een expertmeeting van orthopedagogen. En zo is het nu een weekje Estland geworden.

8 oktober: Opvoedweek, Roelofarendsveen

Kindkracht 0/12 organiseert in de landelijke Opvoedweek een Opvoedcafé met de titel “De ‘uitdaging’ ouderschap….….Aha, zo doe ik dat!” Drie keer raden welk boek ik meeneem…

17 september: Vijf jaar Autismecafé Nieuwkoop

In Nieuwkoop organiseren ze met veel succes als vijf jaar lang om de twee manden een Autismecafé voor ouders. In hun begintijd was ik er te gast met IJskastmoeder en ging na afloop met een enórme bos huiswaarts. Heel handig zo’n bloemenkweker in je organisatieteam. Of ik op het jubileum ook een lezing wil verzorgen. Maar natuurlijk!

23 augustus: Verwendag, Driebergen

Voor de vierde keer organiseren we de landelijke Verwendag voor ouders van een kind met autisme. Natuurlijk weer op Landgoed de Horst in Driebergen. Blijf op de hoogte via www.verwendagouders.nl voor meer informatie en daar verschijnt ook het inschrijfformulier zodra het programma rond is. Graag tot ziens!

12 juni: Boekpresentatie Uitvindboek, Nijmegen

In Nijmegen gaat boekhandel Polare door onder de oude vertrouwde naam Dekker van de Vegt. Mede dankzij een succesvolle crowdfunding maakt de boekhandel een doorstart. Erg leuk om daar Uitvindboek voor ouders te mogen presenteren.

31 mei: Slotdag Hinderpaal Mijlpaal

Sinds januari 2013 ben ik als procesbegeleider betrokken bij het onderzoeksproject Hinderpaal Mijlpaal van Stichting Perspectief waarbij gekeken wordt welke hobbels ouders, kinderen en school moeten overwinnen tijdens de schoolcarrière van zorgintensieve kinderen. Of ik op de feestelijke slotdag een workshop wil verzorgen. Van harte natuurlijk!

16 april: congres Ouderschapskennis

De titel van het landelijk congres van het tijdschrift Ouderschapskennis is dit jaar Praten met ouders. Praten mét is al een stuk beter dan praten óver, dus daar werk ik van harte aan mee. Helemaal toen de organisatie vroeg of ik een workshop rond het (onder ouders nu al beruchte) keukentafelgesprek van de gemeentes wil doen. Iedereen die mijn stukje kent over het gesprek met de TOG-mevrouw begrijpt waarom!

Tijdens de lunchpauze een signeersessie met Alice van der Pas voor ons nieuw verschenen ‘Uitvindboek voor ouders’. Graag tot dan!

12 april: Inspiratiemiddag gespreksleiders Autismecafé

Kennismaken, ervaringen uitwisselen en van elkaar leren – dat staat centraal op de inspiratiemiddag voor de gespreksleiders van de Autismecafés voor en door ouders (waar ik sinds 11 maart aan het roer sta).

25 maart: Autismecafé Nijverdal

Op 11 maart neem ik het stokje over van Judith van der Kleij en word ik directeur van Stichting Ovaal waar ook de autismecafés onder vallen. Extra leuk dus om op 25 maart te gast te zijn in Autismecafé Nijverdal want dan kan ook met die andere pet op kennismaken. In Nijverdal hebben ze gevraagd of ik wil komen vertellen over wat autisme is en hoe dat zijn effect heeft op ouders en het gezin. IJskastmoeder gaat natuurlijk weer mee in de tas om uit voor te lezen!

(eerdere agenda-items via blog terug te vinden)

Er zijn 1 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *