Juli

Ik ben mijn jongen kwijt
goud gaf ik voor geritsel
mijn nest zit me te wijd

Judith Herzberg (1934) [...] Lees verder