Yale University heeft aangetoond dat kinderen met een autismespectrumstoornis en gedragsproblemen beter reageren op een combinatie van medicijnen én training van hun ouders, dan op medicijnen alleen. Dat wisten we natuurlijk al lang, maar het is nu ook officieel onderzocht. Aan het onderzoek deden 124 kinderen van 4 tot 13 jaar mee. Naast ASS was er ook sprake van gedragsproblemen zoals agressie of zelfverwondend gedrag. De helft van de kinderen kreeg zes maanden risperidon, dat wordt voorgeschreven bij ernstige gedragsproblemen van kinderen met autisme. De rest kreeg ook medicijnen, maar daarnaast werden de ouders getraind hoe zij het beste konden reageren op het probleemgedrag van kinderen. In beide groepen was er sprake van verbetering op het gebied van communicatie en sociale interactie. De combinatietherapie leidde echter ook tot betere resultaten bij het functioneren in het dagelijkse leven en het aanpassen aan veranderende situaties.

En ik denk dat de ouders zich er ook beter bij voelen, maar dat vermeld het onderzoek dan weer niet.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *