Alles goed?

Winnie the pooh stelt diagnose‘Hee hoe is het, alles goed?’, vraagt de moeder van het vriendinnetje van mijn jongste als ik naast haar schuif op de ouderavond. Alles, alles, dat is wat veel protesteert mijn hoofd en vlug scan ik op hoofdlijnen hoe we er voor staan als gezin. We hebben werk, het dak lekt niet, we willen nog bij elkaar blijven, kunnen de rekeningen betalen en over onze gezondheid mogen we ook niet klagen (al heeft de oudste hevig liefdesverdriet en de jongste keelpijn maar dat tellen we even niet mee). Dus ik antwoord: ‘Ja prima, en bij jullie?’ Ietwat zorgelijk meldt ze dat haar dochters perfectionisme uit de hand begint te lopen en de faalangst steeds meer de overhand krijgt en dat ze nu ook moeilijk gaat doen met eten. [...] Lees verder

Ouderbegeleiding helpt bij kinderen met autisme

Yale University heeft aangetoond dat kinderen met een autismespectrumstoornis en gedragsproblemen beter reageren op een combinatie van medicijnen én training van hun ouders, dan op medicijnen alleen. Dat wisten we natuurlijk al lang, maar het is nu ook officieel onderzocht. Aan het onderzoek deden 124 kinderen van 4 tot 13 jaar mee. Naast ASS was er ook sprake van gedragsproblemen zoals agressie of zelfverwondend gedrag. De helft van de kinderen kreeg zes maanden risperidon, dat wordt voorgeschreven bij ernstige gedragsproblemen van kinderen met autisme. De rest kreeg ook medicijnen, maar daarnaast werden de ouders getraind hoe zij het beste konden reageren op het probleemgedrag van kinderen. In beide groepen was er sprake van verbetering op het gebied van communicatie en sociale interactie. [...] Lees verder

Onderzoek naar e-mailconsulten

De Universiteit van Amsterdam doet samen met de afdeling Pedagogiek van Fontys een onderzoek naar het nut en de effectiviteit van e-mailconsulten voor ouders. MetaMama is altijd al erg digitaal ingesteld en werkt dus van harte mee aan het onderzoek. Ouders die in de periode 1 maart tot 1 juni per mail een vraag stellen wordt gevraagd om twee korte vragenlijsten in te vullen die door de onderzoekers geanonimiseerd verwerkt worden. Doe je mee? En dan natuurlijk niet alleen omdat je er wellicht vier Eftelingkaartjes mee kunt winnen, toch? Kijk voor meer informatie over de actie en het onderzoek op www.opvoedvraag.nl [...] Lees verder

Mogen de vaders ook meedoen?

Volgens het onderzoek naar opvoedingsondersteuning voor vaders van E-Quality willen vaders best meer doen bij de opvoeding maar worden ze onvoldoende aangesproken. In Vaderschap 2.0 staan praktische tips waarmee men denkt de vaders actiever te betrekken. Niks nieuws onder de zon. Eerst maar eens thuis daarmee beginnen denk ik, zoals ik in 2008 al schreef in het blogje Moeders wil is wet? [...] Lees verder

Stabiel gezin

Volgens een onderzoek van de Universiteit van Ohio (Amerika) is de stabiliteit van het gezin de belangrijkste factor voor een goede ontwikkeling van kinderen. Kinderen die door één ouder worden grootgebracht zijn dus niet per definitie slechter af dan kinderen die door twee ouders worden opgevoed. Voor Amerika een revolutionaire uitslag omdat daarmee de aanname dat de traditionele vader/moeder de beste gezinsvorm is voor kinderen onderuit gehaald wordt. Onderzoekster Claire Kamp Dush benadrukt dat wisselingen in het gezin (andere partners) kinderen zwaar vallen en ze roept daarom op tot terughoudendheid en bezinning voordat alleenstaande ouders besluiten weer samen te gaan wonen.

Stabiliteit, het ei van Columbus. Laat dat nou ook de plaats zijn waar de universiteit gevestigd is ;-) [...] Lees verder

Herinneringen kweken

Jonge kinderen ontwikkelen gemakkelijk valse herinneringen aan zeer onwaarschijnlijke gebeurtenissen. Aldus onderzoek van de Universiteit Maastricht naar de betrouwbaarheid van het geheugen van kinderen. Van de 91 ondervraagde basisschoolkinderen meende 70 procent ooit een ontvoering door een UFO te hebben meegemaakt nadat zij hier fictieve informatie over hadden gekregen. Onderzoeker Henry Otgaar: ‘In het verleden zijn in de Verenigde Staten leraren aangeklaagd voor jarenlang ritueel kindermisbruik op basis van bizarre, hoogst onwaarschijnlijke herinneringen van leerlingen, die achteraf door experts als valse herinneringen werden gezien, uitgelokt door suggestieve ondervragingen. Het is dus bijzonder relevant om onderzoek te doen naar valse herinneringen bij kinderen.’

Waar ik nou nieuwsgierig naar ben; kun je ook valse herinneringen voor goede gebeurtenissen aankweken. Da’s dan misschien niet eens zo’n gek idee als een kind een beroerde tijd heeft meegemaakt. [...] Lees verder

Opvoeden is een leerproces voor ouders

In haar proefschrift Ontheemd Ouderschap pleit Margreth Hoek om beter te kijken naar wat ouders nodig hebben om hun kinderen groot te brengen. Ze analyseert de beleidsteksten opvoedondersteuning van verschillende ministeries in de jaren 1979-2002, waaruit blijkt dat opvoeden wordt gezien als oorzaak en oplossing voor allerlei maatschappelijke problemen. Maar wat wenselijke opvoeding is die deze problemen zou kunnen voorkomen, komt nauwelijks ter sprake. Hoek pleit voor het ontwikkelen van een visie waarin opvoeden wordt gezien als een leerproces van ouders. Daarom ziet ze het als een overheidtaak om een open opvoedklimaat te bevorderen, waarin ‘vragen stellen wordt erkend als een respectabele vaardigheid’. Verder kan het overheidsbeleid zich meer richten op het stimuleren van kennisontwikkeling over ouderschap en opvoeding, het stimuleren van informele oudernetwerken en het toekennen van rechten aan ouders. [...] Lees verder

Kinderen van goed geïnformeerde ouders hebben minder klachten

Kinderen hebben minder psychische problemen en doen het beter op school als hun ouders meer kennis van opvoeden hebben. Aldus René Diekstra, lector Hogeschool Den Haag, op 18 september in het debat ‘Opvoeden doe je zo’ in Nijmegen. In opdracht van de gemeente Den Haag heeft Diekstra een canon ontwikkeld met informatie over 58 thema’s die relevant zijn voor de opvoeding. De informatie stoelt op wetenschappelijk onderzoek en wordt op 2 oktober in Den Haag gepresenteerd. Ouders kunnen de canon vanaf dan op een website raadplegen en toetsen hoe het staat met hun kennis over opvoeden. Volgens het Verdrag van de Rechten van het Kind, zo stelt Diekstra, hebben kinderen recht op deskundige opvoeders. In Nederland is wel veel opgroei- en opvoedinformatie beschikbaar, maar meestal is het onduidelijk wat de kwaliteit van die informatie is. [...] Lees verder

Slechte buurt grootste oorzaak crimineel jongerengedrag

Criminaliteit onder jongeren hangt vooral samen met de kwaliteit van de buurt. Dat blijkt uit onderzoek van het Verwey-Jonker Instituut en het Willem Pompe Instituut. Er zijn 2.300 leerlingen uit de eerste drie klassen van het voortgezet onderwijs ondervraagd over crimineel gedrag.

Jongeren die opgroeien in een buurt met veel criminaliteit en drugsgebruik leren dat dit normale verschijnselen zijn. Het uitblijven van ouderlijke controle is ook oorzaak voor delinquentie. Andere belangrijke factoren bij het ontstaan van crimineel gedrag zijn ‘foute’ vrienden en schooluitval. Jongeren plegen zelden een delict in hun eentje.

De onderzoekers bepleiten dat in probleemwijken een gemengde populatie ontstaat. Daarnaast moeten gezinnen die leven in armoede en sociaal isolement steun krijgen om zowel hun levensomstandigheden als hun opvoedingsvaardigheden te verbeteren. [...] Lees verder

Moeders spelen een belangrijke rol in de mate waarin vaders betrokken zijn bij de zorg voor hun kinderen

Metamama schreef geheel onbekend met het onderzoek al eens een stukje op haar weblog over dit onderwerp. Nu blijkt uit een Amerikaans onderzoek met 97 stellen dat vaders inderdaad veel meer betrokken zijn bij de dagelijkse zorg van hun kinderen als ze actief aangemoedigd worden door hun vrouw of partner. Bij het onderzoek is rekening gehouden met factoren als de standpunten over de rol van de vader, de relatie van de ouders onderling en de hoeveelheid uren die de moeder buitenhuis werkte. Ondanks deze factoren blijkt dat aanmoediging een belangrijke rol speelt.

Sleutelrol Vaders gaan zich weinig bemoeien met de opvoeding als de vrouw erg kritisch is over de opvoedmethoden van de man. Hoe de man ook zelf denkt over zijn bijdrage, de ideeën van de moeders zijn dan doorslaggevend. [...] Lees verder