In haar proefschrift Ontheemd Ouderschap pleit Margreth Hoek om beter te kijken naar wat ouders nodig hebben om hun kinderen groot te brengen. Ze analyseert de beleidsteksten opvoedondersteuning van verschillende ministeries in de jaren 1979-2002, waaruit blijkt dat opvoeden wordt gezien als oorzaak en oplossing voor allerlei maatschappelijke problemen. Maar wat wenselijke opvoeding is die deze problemen zou kunnen voorkomen, komt nauwelijks ter sprake. Hoek pleit voor het ontwikkelen van een visie waarin opvoeden wordt gezien als een leerproces van ouders. Daarom ziet ze het als een overheidtaak om een open opvoedklimaat te bevorderen, waarin ‘vragen stellen wordt erkend als een respectabele vaardigheid’. Verder kan het overheidsbeleid zich meer richten op het stimuleren van kennisontwikkeling over ouderschap en opvoeding, het stimuleren van informele oudernetwerken en het toekennen van rechten aan ouders.

Een pleidooi naar mijn hart, dat begrijp je.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *