Flinke hiaten opvoedkennis

Uit het onderzoek Naar een canon van opvoeding, uitgevoerd onder leiding van hoogleraar psychologie RenĂ© Diekstra, blijkt dat we nog veel te leren hebben. De 1000 ondervraagde Hagenaars  geven gemiddeld op 32 van de 58 ‘canon’vragen het goede antwoord. Dit betekent ook dat ze gemiddeld 44% van de vragen niet correct weten te beantwoorden. “Een resultaat dat wijst op aanzienlijke ruimte voor vergroting van kennis en begrip van ontwikkeling en opvoeding” zoals het rapport zo mooi zegt. Binnenkort krijgen ook leerkrachten en hulpverleners in de jeugdzorg vragen over opvoeding voorgelegd. Ik ben nu al nieuwsgierig naar hoe die groep het er vanaf brengt. Doel is in de loop van 2009 een Canon van Opvoeding samen te stellen, een soort vademecum dat ouders en opvoeders kunnen raadplegen. [...] Lees verder