29 maart, Gemeente Zeist

De functies Begeleiding en Kort Verblijf uit de AWBZ worden overgeheveld van het rijk naar de gemeenten. De bedoeling is om dit voortaan via de WMO te regelen. Per Saldo, de belangenvereniging van PGB-ers, voert actie om gemeenteraden ervan te doordringen daarbij een PGB-regeling te behouden. Daar ben ik vóór, dus ik stuurde een brief om mijn zorgen over de nieuwe regeling te uiten en werd prompt uitgenodigd om met de ambtenaren van Zeist te komen praten. Of ik dan ook als ze hun visie aan de raad presenteren iets wilde vertellen over hoe nuttig dat PGB is? Uiteraard. [...] Lees verder