Autisme en Ik organiseert een informatiedag voor mensen die te maken hebben met autisme of die het zelf hebben. De spotlight staat op pubers, onderwijs en de combinatie autisme & werk. Aan mij de schone taak om te spreken over Opvoeden in Spagaat en hoe om te gaan met de behoeftes van brusjes.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *