Ouders verwennen, nut of noodzaak?

Artikel over de achtergrond van het organiseren van een Verwendag voor ouders van een kind met autisme. Ouderschapskennis Ouders Verwennen, Nut Of Noodzaak Janneke Van Bockel from MetaMama | Janneke van Bockel Verschenen in Ouderschapskennis 15/2 juni 2012

Kindvriendelijk

Plotseling hoor ik de kinderarts zeggen: ‘Misschien is het inderdaad beter om niet langer af te wachten. Laten we haar een paar dagen ter observatie opnemen in het ziekenhuis. Dan heeft ze meteen toegang tot alle onderzoeken en is hopelijk vóór de feestdagen duidelijk wat er aan de hand is.’ Ik slik. Zojuist heb ik […]

23 mei, Partnerdag Autismespecialisme, Kampen

Op de 9e partnerdag van het netwerk Autismespecialisme staat deze keer de samenwerking tussen ouders en hulpverleners centraal. Dat ik daar dan met twee petten op over mag komen spreken doet me deugd natuurlijk!

Ouderbegeleiding helpt bij kinderen met autisme

Yale University heeft aangetoond dat kinderen met een autismespectrumstoornis en gedragsproblemen beter reageren op een combinatie van medicijnen én training van hun ouders, dan op medicijnen alleen. Dat wisten we natuurlijk al lang, maar het is nu ook officieel onderzocht. Aan het onderzoek deden 124 kinderen van 4 tot 13 jaar mee. Naast ASS was […]

Onderzoek naar e-mailconsulten

De Universiteit van Amsterdam doet samen met de afdeling Pedagogiek van Fontys een onderzoek naar het nut en de effectiviteit van e-mailconsulten voor ouders. MetaMama is altijd al erg digitaal ingesteld en werkt dus van harte mee aan het onderzoek. Ouders die in de periode 1 maart tot 1 juni per mail een vraag stellen […]

29 maart, Gemeente Zeist

De functies Begeleiding en Kort Verblijf uit de AWBZ worden overgeheveld van het rijk naar de gemeenten. De bedoeling is om dit voortaan via de WMO te regelen. Per Saldo, de belangenvereniging van PGB-ers, voert actie om gemeenteraden ervan te doordringen daarbij een PGB-regeling te behouden. Daar ben ik vóór, dus ik stuurde een brief […]

4 april: Reinaerde, Zeist

Er zijn cursussen ‘omgaan met lastige ouders’, wist u dat? In het hol van de leeuw mag ik nu een lezing geven over omgaan met hulpverleners ;-) Dapper hoor van Reinaerde! (besloten bijeenkomst voor ouders die een kind hebben op een van de kindercentra)

21 maart: Balans Rijnland, Leiden

Oudervereniging Balans, regio Rijnland, organiseert een informatie-avond over autisme. Soms denk ik dat iedereen nou toch wel snapt wat autisme is, maar in de praktijk valt dat nog vies tegen. Ik ga daar van harte een boekje over open doen.

7 februari: Autismecafé Zwolle

De 7e van de maand is populair voor lezingen geloof ik. Op mijn ’tournee’ langs de Autismecafé’s leg ik deze keer aan op de partyboot van Zwolle. Meer informatie via de site van Stichting Ovaal op www.autismecafe.nl

31 januari: Autismecafé Zutphen

Deze keer naar een autismecafé in Zutphen. Stichting Ovaal is goed bezig, ik hoorde dat al meer dan 10.000 ouders een autismecafé hebben bezocht! Kijk voor meer informatie over mijn bijdrage in Zutphen op www.autismecafe.nl